Skip to main content

· 2 min read

Dragi korisnici Najsalon portala,

Nakon duge stanke i intenzivnog rada na poboljšanju iskustva posjeta na Najsalonu, ponosno predstavljam najnovije dodatke Najsalon portalu:

· 2 min read

Nedavno su mi korisnici prijavili da se nikako ne mogu prijaviti na Najsalon portal.

Vjerujem da vas je više imalo takvih problema, a ovim putem javljam da je problem riješen.

· 2 min read

Na Najsalonu je trenutno prisutno preko 8000 salona, i može se dogoditi da neke stranice salona sadrže netočne informacije, bilo to radno vrijeme, kontakt, lokacija ili nešto drugo.